Koulutoiminta Vihasjärvellä alkoi syksyllä 1903 vuokratiloissa Tuomaalan talossa. Seuraavana kesänä koululle ostettiin tontti Kulta-Nisulan maista, ja koulurakennus valmistui syksyksi 1906. Koulu aloitti toimintansa yhdellä opettajalla. Kansakoulua kävivät aluksi pääasiassa talollisten lapset, mutta myöhemmin myös työläis- ja torppariväestö alkoivat yhä useammin lähettää lapsiansa kouluun. Koulunkäyntihalukkuus lisääntyi, ja kouluolot paranivat huomattavasti. Vuonna 1917 palkattiin toinen opettaja.

Oppilasmäärä kasvoi heti sodan jälkeen, mistä johtuen Vihasjärven kansakoulun laajennustyöt alkoivat 1940-luvun lopulla. Kaksikerroksiseen hirsirakenteiseen kouluun rakennettiin lisäsiipi, johon tuli keittola ja kahden perheen asunnot. Lattiapinta-alaa on 1000 neliötä sisältäen neljä luokkahuonetta ja huoneistot neljälle perheelle. Koulun ulkorakennuksessa on sauna, kahden lehmän navetta ja varastotiloja. Pihapiirissä on myös kellarit, riihi ja aittoja. Tontti on hehtaarin suuruinen, josta peltoa on 0,4 ha.

Kansakoululaisten joukko alkoi nopeasti vähentyä 1960-luvun alussa. Silloin uudet ikäluokat siirtyivät oppikouluun ja muuttoliike maaseudulta kaupunkeihin voimistui. Seurauksena oli Vihasjärven kansakoulun lakkauttaminen vuonna 1968.

Joonas Penttilä toimi Vihasjärven kansakoulun johtajaopettajana 43 vuotta vuosina 1916-1959. Anna Pietilä oli koulun alaluokkien opettajana 37 vuotta vuosina 1927-1964. Myös Taimi Hakala oli koulun pitkäaikainen opettaja aina koulun lakkauttamiseen saakka. V.K. Nisula oli koulun johtokunnan pitkäaikaisin jäsen 34 vuoden ajan.

Eräjärven kunta myi koulun vuonna 1969 Tyyne ja Juho Virtasen liiketoiminnalle. Kansalaisopisto vuokrasi 1970-luvulla koulun tiloja kurssitoimintaan. Koululla järjestettiin kirkollis-, kunnallis- ja eduskuntavaaleja aina 1980-luvulle asti. Taiteilijat ovat pitäneet useita näyttelyitä koulun tiloissa. Luokkahuoneissa ja huoneistoissa on ollut asukkaita vuosikymmenten ajan.

Vuonna 2003 Vihasjärven kansakoulu siirtyi Tapani Virtasen ja Aija Viitaniemen omistukseen. Sen jälkeen koulun tiloihin on tehty perusparannustöitä vaiheittain. Koululla toimii oma elintarvikealan yritys ChefBug Oy, Café ChefBug, lähituote- ja perinnekäsityökauppa sekä Wanhan Tawaran Kauppa. Koulu- ja ulkorakennuksen tiloja vuokrataan, ja niissä järjestetään näyttelyitä ja tapahtumia. 

 

 

Pin It on Pinterest